2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

 

1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
1 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර I
2 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම   අදියර II
3 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  අදියර III
4 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම  IV
5 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 30 දෙනෙකුට  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ආධාර ලබා දීම V
6 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 16 දෙනෙකුට නිවාස සංවර්ධනය සඳහා  ආධාර ලබා දීම VI
7 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 199 දෙනෙකුට විදුලිය ලබා දීම  අදියර I
8 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව මහින්ද විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
9 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යටිහේන අල් මුස්තපා විද්‍යාලයට වැසිකිළි  පහසු කම් ලබා දීම.
10 බියගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
11 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පමුණුවිල  මහා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම.
12 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව ආනන්ද කණිෂ්ට විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
13 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල අල් මහමුද්  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
14 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සුභාෂි රාජකීය විද්‍යායේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
15 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල කැලණිතිස්ස  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
16 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ  බියන්විල බැප්ටිස් විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
17 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බප/ කැල බොල්ලෑගල විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
18 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල්මුබාරක් ජාතික පාසල  විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
19 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සියඹලාපේ වත්ත ප්‍රථමික විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්  වැඩියා කිරීම.
20 සපුගස්කන්ද විශාකා බාලිකා විද්‍යාලයේ වැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
21 බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි යටිහේන විමල කීර්ත්‍යාරාම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
22  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අදාල මීසමේ ලියා පදංචි සපුගස්කන්ද, යටිහේන  ශාන්ත  ෆ්‍රාන්සිස් සාවියෙර් දේවස්ථානය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
23  බියගම ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි පුෂ්පාරාම විහාරයේ ආවාසයට විදුලිය ලබා දීම .
24 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ  විමුක්ති පෙදෙසේ  බුදු මැදුර සඳහා විදුලිය සැපයීම .
25 බියගම ප්‍රාදේශීය  ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ   ලියාපදිංචි සපුගස් කන්ද  පුරාණ රජ මහා  විහාරය වැඩිදියුණු  කිරීම.
26 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්මල්වත්ත අමුණ අළුත් වැඩියා කිරීම.
27 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත  බටහිර වෙල් යායේ දකුණු පස  ඇල වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
28 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනත්ත වෙල අයින ඇල මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
29 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාකොළ දකුණ  පහළ පිහිටි ඇල  මාර්යේ පැති  බැම්ම ඉදිකිරීම . 
30 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව ලියනගේ වෙ උඩු කොටස වේල්ල  ප්‍රතිසංස්කරණය  කිරීම.
31 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හීන් ඇල්ල පැති බැම්ම ප්‍රති  සංස්කරණය කිරීම. 
32 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවෙල් යායේ  අමුණ ප්‍රති සංස් කරණය 
33 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කල්‍යාණි මාවතේ අතුරු මාර්ගය වන ලලිත් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
34 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුරුපිටිය රංජනී මහත්මියගේ නිවස පිහිටි දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
35 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බතලහේනවත්ත පන්සල අසලින් ඇති පිං ළිඳ අසල කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
36  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පින්තාලිය පාරේ බෝක්කුවේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම.
37  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ එක්සත් මාවත අරලිය උයන 01 වන පටුමග තාර දැමීම
38  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුෂ්පාරාම පාර ග්‍රාම නිලධාරී මහතාගේ කාර්යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
39  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ, සුභසාධක මාවතේ, අප ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය උඩින් කොන්ක්‍රීට් ලෑලිදමා සකස් කිරීම
40 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පුවක්වැටිය, සුනේත්රාරාමය විහාරස්ථානය  ඉදිරිපිට ෆැට්රික් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
41 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුපෝරණුව පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම .
42 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉන්ද්‍රපාල මහතාගේ නිවස පිහිටි දළුග්ගල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
43 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජයන්ත මහතාගේ නිවස පිහිටි උස්වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
44 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මංකඩ පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
45 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
46 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දේවාල පාර 9 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
47 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල තිස්ස මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
48 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටුගේවත්ත අංක 463/3 අමිත් පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
49 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බටලන්ද සමගි මාවත මුල් කොටස (යුද්ධ හමුදා කඳවුර අසල)පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
50 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ජය මාවත අංක 4/1 චමිල් මාපලගම මයාගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
51 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගුණවර්ධන මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
52 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ලීලාවතී මීයගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
53 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම වෙළදාම්පිට  කීර්ත් මයාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
54 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගොලුම්මහර, නිහාල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
55 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දෙසට  යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
56 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දළුක්කැලේවත්ත ඉසුරු ළමා නිවාසයට යන පාර කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
57 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දරණගම පාරේ පිහිටි කුසුම් මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
58 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවේගම දේවාලය අසළ සල්ගහ මුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
59 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වඩුවෙගම පොළ මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
60 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සම්බෝධී විහාරස්ථානය අසලින් යන මාර්ගයේ අවසාන කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
61 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේසියඹලාපේවත්ත  පියරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
62 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල්වල හංදියේ සිට සමුද්‍රි මාවතට පිවිසෙන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගය සුබෝධ මාවත  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
63 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ රෝහන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
64 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පවර් හවුස් හංදියෙන් කොට්ටුන්න පාරට පිවිසෙන ස්ථානයේ ඇති කමල් මහතාගේ නිවස පිහිටි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
65 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඇවරියවත්ත, කුරුඳුවත්ත පාරේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
66 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පාර 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
67 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වලහේන පන්සල පාරේ ජිනදාස පෙදෙස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
68 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ සත්සේවා මාවත කේ. කේ බ්‍රිජට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස දෙසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
69 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හුණුකඩේ පාරේ මුස්ලිම් වත්ත ඉදිරිපිට ඇති අතුරුමාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
70 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගෝනවල පල්ලිය පාර අංක 556/5 නොයෙල් ලක්ෂ්මන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
71 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තල්වත්ත වික්ටර් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
72 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කේ.ඊ. පෙරේරා මාවතේ පිමිටි ආර්.ඒ පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
73 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නෑටැමුල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක275/3 චතුර දිලාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
74 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  පට්ට්විල ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ඇති අංක 153/1  ඊ දර්ශන ප්‍රදීප් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
75 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මහවත්ත ඹ්විලාන පාරේ  මදනායක පාර  අතුරු මාර්ගයක් වන ලාල් පියකාන්ත මහතාගේ  නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
76 බියගම,හේනත්ත පාරේ කුරුස කණුව අසලින් ඇති සමෘද්ධි මාවත දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
77 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නන්දසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන ගුණතිලක පාර  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
78 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  තැපැල් කාර්යාලය අසලින් ඇති පාරේ ඇති රසික මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාරේ ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
79 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වීරසේකරපුර  වෙල මැද පාරේ ආයුවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
80 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගනේවත්ත පාරේ බෙහෙත් කඩේ අසල සිට අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
81 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ යබරළුව බාලසිංහ මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
82 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ බංගලාහේනපාර අවසාන කොටසේ මලලසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම .
83 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වෑකන්ද පුළුන්ගහමුල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
84 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ප්‍රදීපගම,  නිදහස් වෙළද කළාපයට පිවිසෙන මාර්ගයට යාබද ඇති දිගන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
85 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අල් මහමුද් විද්‍යාල මාවතේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
86 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පොල්හේන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
87 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ෆාරුක් හාජියාර් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
88 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ වැව පාරට සම්බන්ධ වන අතුරු මාර්ගයක් වන 12 වීරසූරිය මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
89 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති බෝලවත්තපාර තාර දැමීම
90 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
91 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ අලුබෝවිල පත්මා නන්දනී මාවතේ අවසාන කොටස් දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
92 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරට සමිබන්ධවන සිරිල් මහතාගේ  නිවස පිහිටි  අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
93 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කදුබොඩ පන්සල පාරේ ධර්මසිරි ලියනගේ මහතාගේ නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
94 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ කම්බිකොටුව පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
95 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මාබිම වලහේන පන්සල පාරේ අවසාන කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
96 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ පට්ටිවිල මදනායකපුර පොඩ්ඩේ මහතාගේ කඩේ අසල පාර හා කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
97  බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ  සමගි මාවත 3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
98 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙයියන්තුඩුව උතුර සුසානභූමිය පසුවී ( සමෘද්ධි මාවත දෙසට) බස්තියන් මාවතට යාබද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
99 බියගම පාරේ හුණු කඩේ හංදිය අසල කෝන්ගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
100 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මල්වාන තිත්තකන්ද පාර  3 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
101 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ හෙට්ටියාගම රාමනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
102 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ නුවර පාරේ ඉන්දන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට විශ්‍රාමික විදුහල්පති සෝමසිරි මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
103 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩ පිරිවෙන පාරේ වමට ඇති 2 පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
104 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත නැගෙනහිර දෙනියවත්ත පාරේ ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
105 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ගල් ඒදණ්ඩ නිකායල් මාවතේ දේවාල පාරේ සෝමපාල නිවස පිහිටි  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
106 බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසයේ ඉහළ බියන්විල වැව රවුම පාර ශිරන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකළ විහිදෙන මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

News & Events

28
Aug2017
බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

බියගම ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 අගෝස්තු...

28
Aug2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top